HakkımızdaYayın hayatına 2022 yılında başlamış olan Beden Eğitimi Spor Sağlık ve Efor Dergisi, Spor Bilimler alanına katkıda bulunmayı hedefleyen özgün araştırma makaleleri ile derleme makalelerinin yayımlandığı ulusal hakemli (Doçentlik başvurusu 2b maddesi kapsamındadır), bilimsel ve elektronik bir dergidir. Dergi özel sayılar dışında yılda dört kez (Mart, Haziran, Ekim ve Aralık) yayımlanmaktadır. Amaçları doğrultusunda Beden Eğitimi Spor Sağlık ve Efor Dergisi’nin yayın odağında;

Spor Bilimleri Temel Alanı kapsamında yer verilen tüm alanlarındaki konuları ele alan çalışmalar yer almaktadır.

Dergide yayımlanmak üzere gönderilen aday makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir. Gönderilecek makaleler dergi yazım biçimine uygun olarak web  (www.bessedjournal.com) adresine gönderilerek, yayım sürecine başlayacaktır.

Beden Eğitimi Spor Sağlık ve Efor Dergisi tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir. Bir makalenin dergide yayımlanabilmesi için en az iki hakem tarafından olumlu rapor verilmesi gerekir.

Beden Eğitimi Spor Sağlık ve Efor Dergisin 'de değerlendirme sonucu kabul edilen çalışmalar sırasıyla; intihal kontrolünün yapılması, kaynakça düzenlemesi, gönderme ve atıf kontrolü, mizanpaj ve dizgisinin yapılması, DOI numarasının verilmesi ve erken görünüme açılması süreçlerinden geçer.

Yazarlar, yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerinin yayım haklarının Beden Eğitimi Spor Sağlık ve Efor dergisine devrini kabul etmiş sayılırlar.

Beden Eğitimi Spor Sağlık ve Efor Dergisi bilimsel araştırmaların içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

Beden Eğitimi Spor Sağlık ve Efor Dergisi yayın etiği gereği "Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci"nden geçmiş her çalışmanın bütünlüğünü korumak adına intihal denetiminden geçirilmesini zorunlu kılar.