ORYANTİRİNG SPORU İÇİN GEREKLİ OLAN TEMEL HAREKET BECERİLERİ ve MEKÂNI ALGILAMA BECERİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ ve SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA YER ALMA DÜZEYİ

Author :  

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-08 11:28:34.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 1-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada güncel bir spor dalı olarak gelişme gösteren oryantiring için gerekli olan temel hareket becerilerinin ve mekânı algılama becerilerinin 2018 Beden Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında yer alma düzeyi ele alınmıştır. Beden Eğitimi Öğretim Programı temel hareket becerileri açısından değerlendirilirken, Sosyal Bilgiler Öğretim Programında ise mekânı algılama becerisine bakılmıştır. Elde edilen verilere göre 2018 Beden Eğitim Öğretim Programının oryantiring için gerekli olan temel hareket becerilerine yönelik pek çok öğeyi barındırmış olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Mekânı algılama becerisi açısından değerlendirilen 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programında ise amaç, beceri, öğrenme alanı ve kazanımlar boyutuyla mekânı algılama becerisine yönelik öğelerin yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır.   

Keywords

Abstract

In this research, the level of inclusion of basic movement skills and space perception skills required for orienteering, which is developing as a current sport, in the 2018 Physical Education and Social Studies Curriculum was discussed. While the Physical Education Curriculum was evaluated in terms of basic movement skills, the ability to perceive space was examined in the Social Studies Curriculum. According to the data obtained, it was concluded that the 2018 Physical Education Curriculum included many elements regarding the basic movement skills required for orienteering. It was concluded that the 2018 Social Studies Curriculum, which was evaluated in terms of the ability to perceive space, included elements related to the ability to perceive space in terms of purpose, skill, learning area and achievements.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics