EFELER LİGİNDEKİ SPORCULARIN VOLEYBOL SPORUNA YÖNELMESİNDE AİLE ve ÇEVRENİN ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-08 11:45:34.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 21-34
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, Türkiye’de Efeler Liginde oynayan profesyonel sporcuların voleybol branşına yönelmelerinde etkili olan aile ve çevre unsurlarının teşvik, uğraş ve beklenti boyutlarını belirlemektir. Araştırma verileri kişisel bilgi formu ve anket yoluyla elde edilmiştir. Araştırma 2022-2023 voleybol sezonunda gerçekleştirilmiş olup, evreni Efeler Liginde mücadele eden 14 takım ve 187 sporcu oluşturmaktadır. Örneklemi ise power analiz sonucu yeterli görülen 10 takım ve 128 profesyonel voleybolcu oluşturmaktadır. Verilerin analizi IBM SPSS 25 Paket Programıyla analiz edilmiş olup ayrıca normallik incelemeleri, t-testi ve ANOVA analizleri yapılmıştır. Yapılan çalışmada, sporcuların öncelikle voleybola başlamalarında anne, baba ve kardeşin etkisi, yakın çevredeki antrenörün etkisi, maddi gelir arttırmak ve rahat bir yaşam sürmek, başarıdan zevk duymak, milli takım sporcusu olmak ve herkes tarafından tanınmak ve sağlıklı olmak gibi unsurların üst düzeyde etkili olduğu, voleybol sporuna başlamada televizyon kanallarının etkisi ve çok beğendiği bir sporcunun etkisi gibi unsurların etkisinin oldukça az düzeyde olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, aile, çevre ve toplum unsurlarının bireylerin voleybol sporuna başlama konusunda oldukça etkili olmasıyla birlikte 5-8 yaş aralığının voleybol sporuna başlamadaki en uygun yaş olduğu kanısına varılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of the research is to determine the incentive, effort and expectation dimensions of family and environmental factors that are effective in the professional athletes playing in the Efeler League in Turkey towards volleyball. Research data was obtained through personal information form and survey. The research was conducted in the 2022-2023 volleyball season and the population consists of 14 teams and 187 athletes competing in the Efeler League. The sample consists of 10 teams and 128 professional volleyball players who were deemed sufficient as a result of the power analysis. The data obtained was analyzed with IBM SPSS 25 Package Program, and normality examinations, t-test and ANOVA analyzes were also performed. In the study, factors such as the influence of mother, father and sibling, the influence of the coach in the immediate environment, increasing financial income and living a comfortable life, enjoying success, being a national team athlete and being recognized by everyone and being healthy are highly effective in athletes' starting volleyball. It has been determined that the influence of factors such as the influence of television channels and the influence of a favorite athlete on starting volleyball is quite low. As a result, it has been concluded that the age range of 5-8 years is the most appropriate age to start volleyball, as family, environment and society factors are very effective in helping individuals start volleyball.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics