BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN SOSYALLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-08 12:53:06.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 54-60
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumun her bir bireyi için fiziksel aktivitelerin önemi büyüktür. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmek, potansiyellerini keşfetmek için fiziksel aktivitelere düzenli katılmak gerekiyor. Ancak, toplumumuzda yetersizliği olan bireylerin de sağlıklı yaşam ihtiyaçları bulunmaktadır. Onlar için sporun değeri, fiziksel aktivite yoluyla yaşam kalitesini artırma ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarma sürecinde daha belirgin hale gelir. Dolayısıyla, beden eğitimi ve spor aktiviteleri, sağlıklı bireyler için olduğu kadar yetersizliği olan bireyler için de vazgeçilmez bir unsurdur. Bu şekilde, herkesin sağlık, mutluluk ve potansiyelini geliştirmeye yönelik eşit fırsatlara erişimi sağlanmış olur. Bu çalışma Muş Ali Kuşçu Özel Eğitim Üçüncü Kademe Uygulama Okulu ve Muş Özel Eğitim Meslek Okulu'nda gerçekleştirildi. Bu okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin ve yöneticilerin görüşlerine başvuruldu. Araştırma  kapsamında 8 beden eğitimi öğretmeni ve 6 okul yöneticisiyle görüşme yapıldı. Beden eğitimi öğretmenlerine ve okul yöneticilerine beden eğitimi dersinin özel gereksinimli öğrencilerin sosyalleşmeleri üzerine sorular soruldu. Gözlemler ve görüşmelerden elde edilen bilgiler, beden eğitimi derslerinin öğrenciler üzerinde olumlu etkilerinin açıkça belirlendiğini göstermektedir.

Sonuç olarak, beden eğitimi dersleri öğrencilerin fiziksel sağlığını desteklemenin yanı sıra, stresle başa çıkmalarına, sosyal becerilerini geliştirmelerine ve genel refahlarını artırmalarına da katkıda bulunur. Bu dersler, öğrencilerin sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerini teşvik eder ve onları gelecekte daha sağlıklı ve dengeli bireyler olarak yetiştirir

Keywords

Abstract

Physical activities of every individual of society are of great importance. They need to participate in physical activities regularly to live a healthy and happy life and lose their potential. However, the continuation of social distress also causes healthy living problems. For them, the value of sport becomes more evident in the process of maintaining and maximizing their potential throughout life through physical activity. In addition, physical education and sports activities are indispensable for healthy women as well as for women with deficiencies. In this way, everyone is provided with access to equal opportunities for health, happiness and distribution of their potential. This study operates in Muş Ali Kuşçu Special Education Third Stage Practice School and Muş Special Education Vocational School. The opinions of physical education practitioners and staff working in these schools were consulted. Within the scope of the research, 8 physical education teachers and 6 school administrators were interviewed. Questions were asked about physical training and socialization in special intensities of school physical education classes. Information obtained from observations and conversations shows that the positive results of the data of physical education lessons are clearly determined. As a result, in addition to supporting physical exercises in physical training exercises, it also helps them cope with stress, improve their social skills and improve their overall performance. These conferences encourage them to adopt a healthy lifestyle and raise them to be healthier and more balanced individuals in the future.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics