8 HAFTALIK FİZİKSEL AKTİVİTELERİN İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN DENGE VE ESNEKLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-08 13:58:09.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 76-84
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı 8 haftalık fiziksel aktivitelerin işitme engelli bireylerin dengeleri ve esneklikleri üzerine etkisini incelemektir. Bu amaçla Malatya Akşemseddin İşitme Engelliler Ortaokulunda öğrenim gören 10-14 yaş arası 30 öğrenciye denge ve esneklik testi uygulandı. Testlerde uygulanan hareketlerin tümü beden eğitimi ve spor  kıyafetleriyle yapıldı. İlk sonuçlar uygulama bir defa gösterildikten sonra yapıldı, Son sonuçlar 8 haftalık çalışmanın sonunda alındı. 8 hafta süren çalışma haftada 3 gün; pazartesi, çarşamba, cuma günleri 15:00-17:00 saatleri arasında yapıldı. Flamingo Balance Testinde 30 öğrenciden 24 kişi ilk denemesine göre hata oranını azaltırken 1 öğrenci aynı sayıda hata yaptı, 5 öğrenci de daha fazla hata yaptı. 30 öğrencinin toplam hata sayısı ilk ölçümde 154 iken 8 haftalık çalışma sonucunda 95 olarak tespit edildi. Esnekliğin Ölçülmesi testinde 8 hafta sonunda yapılan ölçümlerde 16 sporcunun sonucu olumlu yönde değişirken 12 sporcunun sonucunun değişmediği, 2 sporcunun sonucunun da olumsuz yönde değiştiği görülmektedir. Sonuç olarak 8 haftalık çalışma sonucunda sporcuların genelinde dengede kalma süreleri artarken esnekliklerinin çok fazla artmadığı görülmektedir. 

Keywords

Abstract

The aim of this study was to investigate the effect of 8 weeks of physical activities on the balance and flexibility of hearing impaired individuals. For this purpose, balance and flexibility tests were applied to 30 students aged 10-14 years studying at Malatya Akşemseddin Hearing Impaired Secondary School. All of the movements applied in the tests were done with physical education and sports clothes. The first results were obtained after the application was shown once, the final results were obtained at the end of the 8-week study. The 8-week study was conducted 3 days a week; Monday, Wednesday, Friday between 15:00-17:00. In the Flamingo Balance Test, 24 out of 30 students decreased their error rate compared to the first trial, 1 student made the same number of errors, and 5 students made more errors. While the total number of errors of 30 students was 154 in the first measurement, it was determined as 95 after 8 weeks of study. In the measurements made at the end of 8 weeks in the Measurement of Flexibility test, it is seen that the result of 16 athletes changed positively, the result of 12 athletes did not change, and the result of 2 athletes changed negatively. As a result, as a result of the 8-week study, it is seen that while the balance time of the athletes increased in general, their flexibility did not increase much.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics