TAKIM SPORLARINDA MOTİVASYONEL İKLİM ANALİZİ VE ANTRENÖRLERE ÖNERİLER

Author :  

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-08 14:17:20.0
Language : İngilizce
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 85-98
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZET: Bu araştırmanın temel amacı, takım sporlarında motivasyonel iklimi analiz etmek ve antrenörlere öneriler sunmaktır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılarak literatürde bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar incelenerek veriler elde edilmiştir Araştırma sonucunda tarama modeli ile incelenen bilimsel kaynaklardan elde edilen veriler doğrultusunda antrenörlere öneriler sunularak takım sporlarında antrenörlere katkı sağlanması amaçlanmıştır. Araştırma ile hem yerli hem de yabancı literatür incelenmiştir Araştırma sonunda elde edilen bulgulara göre, takım sporlarında motivasyonun oluşması ve sürdürülmesi her yönüyle kendini gelişime açık hale getiren antrenörlere büyük görev düşmektedir, takım sporları bireylerin yaşamlarına sportif açıdan kalıcı katkılar sunduğu gibi kişisel gelişimlerine de büyük etkileri vardır, takım sporları mücadele etmektir, yarışmaktır. Takım sporlarının mücadele etme, yarışma, iletişim ve kendini ifade etme, takım ruhu ve yardımlaşma duyguları, birlikte ve planlı hareket etme olduğu, sporcularda özgüven gelişiminin alanda kendini geliştiren antrenörler aracılığıyla oluştuğu gözlemlenmiştir.

Keywords

Abstract

ABSTRACT

The main purpose of this research is to analyze the motivational climate in team sports and to offer suggestions to coaches. In the research, data were obtained by examining the scientific studies conducted in this field in the literature by using the survey model, which is one of the quantitative research methods. As a result of the research, it is aimed to contribute to coaches in team sports by providing suggestions to coaches in line with the data obtained from scientific sources examined with the survey model. According to the findings obtained at the end of the research, the formation and maintenance of motivation in team sports has a great duty for coaches who make themselves open to development in every aspect, team sports have great effects on personal development as well as making permanent contributions to the lives of individuals in terms of sports, team sports is to struggle and compete. It has been observed that team sports are struggle, competition, communication and self-expression, team spirit and feelings of cooperation, acting together and in a planned manner, and that the development of self-confidence in athletes is formed through coaches who develop themselves in the field.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics