OKUL SPOR SALONLARININ ENGELLİ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ERİŞİLEBİLİRLİK DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2023-4
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-21 21:30:11.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 30-38
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Malatya Yeşilyurt ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul spor salonlarının engelli öğrenciler açısından erişilebilirlik durumlarının değerlendirilmesidir.Engelli öğrenciler için okul spor salonlarının erişilebilirliğinin uygun olması gerektiğinden değerlendirmeye alınan okulların spor salonları bu amaçla incelenmiştir.Araştırmanın örneklemini Malatya merkezYeşilyurt ilçesinde bulunan spor salonları oluşturdu. Bu kapsamda Malatya Yeşilyurt ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 16 okulun spor salonu değerlendirildi. Daha kapsamlı araştırma için Yeşilyurt Milli Eğitim müdürlüğünde gerekli izinler alındı. İncelemeye alınan okul spor salonlarınınerişilebilirlik ve ulaşılabilirlik  standartlarıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre değerlendirildi.  Araştırmaile ilgili okul yöneticilerine yönelik önceden belirlenen 8 sorudan oluşan bir görüşme formu hazırlandı. Bu Kapsamda okul yöneticileriyle yüz yüze görüşme sağlandı. Okul yöneticilerinin vermiş oldukları yanıtlar kategorize edilerek istatistiksel olarak değerlendirildi. Bunun yanında bütün spor salonlarının erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik durumları araştırmacı tarafından gözlem yoluyla da incelenerek değerlendirildi. Araştırmacı tarafından gözlem yapılırken ilgili okulların beden eğitimi öğretmenlerinden de bilgiler alındı.Okul idarecilerinin görüşleri,araştırmacının gözlemleri ve beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri birleştirilerek değerlendirildi. Verilen cevaplar doğrultusunda değerlendirmeye alınan okul spor salonlarının 13'sindeEngelli öğrenciler için rampalar mevcut olmasına rağmen 3 okulun spor salonunda engelli öğrenciler için rampa bulunmamaktadır.Tüm okul spor salonlarında ulaşılabilirlik noktalarında  görme engelli öğrenciler için hissedilebilir yol bulunmamaktadır. Ayrıca 16 okulun spor salonunda engelli öğrencilere yönelik tuvalet bulunmamaktadır. Giyinme kabinleri bulunmasına rağmen sadece 5 okulun  giyinme odaları erişilebilirlik açısından standartları karşılamaktadır.

Sonuç olarak Malatya Yeşilyurt ilçesine bağlı değerlendirmeye alınan okul spor salonlarınınengelli öğrenciler açısından erişilebilirliklerinin yetersiz olduğu tespit edilmiştir.

 

Keywords

Abstract

Summary

The aim of this research is to evaluate the accessibility of school gyms affiliated to Malatya Yesilyurt National Education Directorate for students with disabilities. Sports halls of the schools, which are evaluated as the accessibility of school gyms should be appropriate for disabled students, have been examined for this purpose. The sample of the research was created by sports halls in the central Yesilyurt district of Malatya. In this context, the gymnasium of 16 schools affiliated to Malatya Yeshilyurt district National Education Directorate was evaluated. Necessary permits were obtained in the Directorate of National Education of Yesilyurt for more comprehensive research. Accessibility and accessibility standards of the school gyms examined were evaluated according to the data of the Ministry of Family and Social Services.  An interview form consisting of 8 predetermined questions was prepared for the school administrators related to the research. Within this scope, face-to-face meetings were held with school administrators. The responses of school administrators were categorized and evaluated statistically. In addition, accessibility and accessibility of all gyms were evaluated by the researcher through observation. While the observation was made by the researcher, information was also received from the physical education teachers of the related schools. The views of the school administrators, the observations of the researcher and the views of the physical education teachers were evaluated by combining. In the 13th of the school gyms, which are evaluated in line with the answers given, although ramps are available for disabled students in 3 schools, there are no ramps for disabled students in the gym. There are no accessible roads for visually impaired students in all school gyms. In addition, 16 schools do not have toilets for disabled students in the gym. Although dressing rooms are available, only 5 schools' dressing rooms meet the standards in terms of accessibility. As a result, it has been determined that school gyms that are evaluated in Malatya Yeshilyurt district have insufficient accessibility for disabled students.

 

Keywords