MALATYA İLİNDE FUTBOL ANTRENÖRLÜĞÜ YAPAN BİREYLERİN LİDERLİK TARZLARININ BELİRLENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-3
Number of pages: 257-273
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Futbolda takım ve sporcu başarısını maksimuma ulaştırmak için antrenörlerin sergileyecekleri liderlik tarzını belirlemelerini verilere dayandırarak yapmalarını sağlamak için gerekli görülmüştür. Bu çalışma aktif olarak görev yapan futbol antrenörlerinin liderlik tarzlarının belirlenmesi ve araştırma verilerinin istatistiki bilgiler doğrultusunda incelenmesidir.  Bu çalışmada antrenörlerin liderlik tarzları anket yoluyla belirlenmiştir. Araştırma Malatya ilinde görev futbol antrenörlerini kapsamaktadır. Antrenörlerin doldurdukları anketlerden 69 tanesi bu çalışmada değerlendirmeye alınmıştır. Anketten elde edilen verilerin istatistiksel olarak incelenmesinde SPSS 16 programı kullanılmıştır. Program içerisindeki t-Testi ve ANOVA testleri ile Varyans analizi uygulanarak α değeri 0.05 olarak alınmış olup elde edilen p değeri bu değere göre karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır. Hazırlanan ölçek, güvenirlik ve geçerlik çalışması yapıldıktan sonra uygulanmıştır. Sonuç olarak, çalışmaya katılan antrenörlerin otokratik liderlik tarzı sergiledikleri, değişkenlere göre incelendiğinde A lisansa sahip antrenörlerin ve başarıyı şampiyonlukla ölçen antrenörlerin durumsal liderlik tarzı, diğer antrenörlerin otokratik liderlik tarzı sergiledikleri saptanmıştır.

Keywords

Abstract

Thıs study ıs specifying the styles of football dırectors who work actively  and  investigation of scientific leadership reserches through the statistic information.In this study,the leadership styles of directors were specified by the way of questionnaire. The study contains the football directors in Malatya. 69 of the questionnaires that the directors filled were evaluated. The SPPS 16 programme was used for analysing the data as statistical.By using the “T test “ and “ ANOVA” tests  in the programme varyons analyse was applied and the valence  of “a” was taken  as  0.05 and the valance of “p” was compared and commented according to that valance. The scale was applied after the study of validity and reliability. At  the end of  the study it was identified that the football directors illustrated Otocratic leadership style. When it was anlysed according to the variants , the directors, who have Licence A and take stof of success with championship, illustrated stational leadership style and it was determinated that according to the other variants, the drectors illustrated otocratic leadership style

Keywords