FİTNESS VE TAEKWONDO SPORCULARINDA EGZERSİZ BAĞIMLILIĞI

Author:

Year-Number: 2023-3
Number of pages: 241-256
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Egzersiz bağımlılığı tüm spor branşlarında önemli bir risk faktörü olarak görülmektedir. Bu araştırma fitness ve taekwondo sporcularının egzersiz bağımlılık düzeylerini karşılaştırmayı amaçlamıştır. Araştırmada Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği ile kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmaya, 37 fitness (kadın=29, erkek=8) ve 44 taekwondo (kadın=21, erkek=23) sporcusu olmak üzere toplam 81 sporcu katılım göstermiştir. Cinsiyet gözetmeksizin yapılan karşılaştırmada egzersiz bağımlılığı ve alt ölçeklerinde taekwondo sporcuları aleyhine anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,05). Ayrıca cinsiyete göre egzersiz bağımlılığı karşılaştırmasında kadın taekwondo sporcuları aleyhine anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak, bu çalışmada fitness ve taekwondo sporcularının egzersiz bağımlılık riskiyle karşı karşıya kaldıkları tespit edilmiştir. Sporcuların egzersiz bağımlılığı riski ile karşı karşıya kalmalarına; yapılan spor branşı, egzersize yönelim amaçları ve egzersize katılım davranışlarındaki farklılıkların neden olabileceği sonucuna varılmıştır. Antrenörlerin sporcuları egzersiz bağımlılığı ölçütlerine göre düzenli olarak takip edip gerekli önlemleri almaları önerilmiştir.

Keywords

Abstract

Exercise addiction is a significant risk factor in all sports disciplines. The aim of this study was to compare the exercise addiction levels of fitness and taekwondo athletes. Exercise addiction scale and personal information form were used in the study. A total of 81 athletes, including 37 fitness (female=29, male=8) and 44 taekwondo (female=21, male=23) athletes, participated in the study. In the comparison, regardless of gender, statistically significant differences were found in favor of taekwondo athletes in exercise addiction and its subscales (p<0.05). In addition, in the comparison of exercise addiction according to gender, it was found to be significant against female taekwondo athletes (p<0.05). In conclusion, it was determined that fitness and taekwondo athletes were at risk of exercise addiction. It was concluded that differences in sport branch, exercise orientation goals and exercise participation behaviors may cause athletes to face the risk of exercise addiction. It was recommended that coaches should follow the athletes regularly according to the exercise addiction criteria and take necessary precautions.

Keywords