ETNOSPOR KAPSAMINDAKİ BAZI GELENEKSEL OYUNLARIN SEÇİLİ MOTOR ÖZELLİKLER BAKIMINDAN ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2023-3
Number of pages: 23-37
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geleneksel oyunlar son dönemde geleneksel spor oyunları kimliğine bürünmeye, kurumsallaşmaya başlamıştır. Bu bağlamda popüler spor branşları gibi geleneksel oyunların da gelişimi için spor branşları gibi farklı gelişim alanları bakımından analiz edillmeye ihtiyacı vardır. Bu gelişim alanlarının en temeli de motor gelişim alanıdır. Bu çalışmanın amacı, Etnospor kapsamındaki bazı geleneksel oyunların motor özellikler açısından incelenmesidir. Seçili motor özellikler kapsamında atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü, aşık oyunları, mas güreşi geleneksel oyunları, kuvvet, esneklik, denge, koordinasyon, el göz koordinasyonu bakımından analiz edildi. Çalışmada döküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Dökümanlar Bogdan ve Biklen (2007) ve Bryman’ın (2012) popüler kültür dökümanları ve görsel dökümanlar kategorisine uygun olarak ETNOSPOR resmi sitesindeki video, fotoğraf ve yazılı kaynaklardan toplanmıştır. Elde edilen veriler analiz edilerek çeşitli çıkarımlar yapılmıştır. Sonuç olarak içerisinde binicilik olan atlı cirit, atlı okçuluk ve kökbörü branşları biniciliğin gerektirdiği temel denge becerilerinin yanında branşa özgü denge gerektiren geleneksel oyunlardır. Hızlı giden at üzerinde tekniklerin uygulanması, materyallerin kullanılması, rakiple birebir mücadele bu branşlarda denge unsurunu fazlasıyla ön plana çıkarmaktadır.  Ayrıca maş güreşi ve aşık oyunları da incelenen diğer oyunlar kadar olmasa da denge unsuru barındırmaktadır. Kuvvet bakımından ise mas güreşi, kökbörü, atlı cirit, atlı okçuluk kuvvet gelişimine yönelik etnospor kapsamındaki oyunlardır. Koordinasyon özelliği bakımından geleneksel oyunlar analizi sonucunda binicilik ile ilgili branşlarda el ayak koordinasyonunu sağlamak, rakiple mücadele sırasında değişen durumlara vücudun uyum sağlaması, hareketli at üzerinde atış yapmak koordinasyon özelliği gerektirir. Atlı cirit, kökbörü, mas güreşi esneklik özelliğinin öne çıktığı branşlardır. Atlı cirit, atlı okçuluk, aşık oyunları hedefe atışların olduğu oyunlar olduğundan bu oyunlar el göz koordinasyonunun gelişimine olanak veren geleneksel oyunlardır. Etnospor kapsamındaki atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü, aşık oyunları, mas güreşi geleneksel oyunlar kuvvet, denge, koordinasyon, esneklik, el göz koordinasyonu özelliklerini barındırmaktadır.

 

 

Keywords

Abstract

Traditional games have recently begun to take on the identity of traditional sports games and become institutionalized. In this context, traditional games, like popular sports branches, need to be analyzed in terms of different development areas such as sports branches for their development. The most basic of these development areas is the motor development area. The aim of this study is to examine some traditional games within the scope of Ethnosport in terms of motor features. Within the scope of selected motor features, traditional games of equestrian javelin, mounted archery, kokbörü, ashyk games, mas wrestling were analyzed in terms of strength, flexibility, balance, coordination and hand eye coordination. Document analysis method was used in the study. The documents were collected from video, photographs and written sources on the ETNOSPOR official website, in accordance with the popular culture documents and visual documents categories of Bogdan and Biklen (2007) and Bryman (2012). Various inferences were made by analyzing the data obtained. As a result, equestrian javelin, mounted archery and kokbörü branches, which include horsemanship, are traditional games that require branch-specific balance in addition to the basic balance skills required by horsemanship. The application of techniques on a fast horse, the use of materials, and one-on-one combat with the opponent highlight the element of balance in these branches. In addition, mas wrestling and minstrel games also contain an element of balance, although not as much as the other games examined. In terms of strength, mas wrestling, kokbörü, equestrian javelin, and mounted archery are games within the scope of ethnosport aimed at strength development. As a result of the analysis of traditional games in terms of coordination feature, ensuring hand-foot coordination in equestrian branches, adapting the body to changing situations during the fight against the opponent, and shooting on a moving horse require coordination feature. Equestrian javelin, kokbörü, and mas wrestling are branches where flexibility stands out. Since equestrian javelin, mounted archery and ashyk games involve shooting at targets, these games are traditional games that allow the development of hand-eye coordination. Traditional games such as equestrian javelin, equestrian archery, kokbörü, asik games, mas wrestling within the scope of ethnosport include strength, balance, coordination, flexibility and hand-eye coordination.                

Keywords