SPORDA AŞİL TENDONU YARALANMALARI VE REHABİLİTASYONU

Author :  

Year-Number: 2023-3
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-11 21:55:37.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 131-151
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu derlemenin amacı, insan vücudunda bulunan en güçlü tendonlardan biri olmasına rağmen sporcularda en sık yaralanan aşil tendonu ile ilgili mevcut literatürü inceleyerek aşil tendonu yaralanmaları sonucu sporcunun performansında meydana gelebilecek düşüşleri önlemek, tekrar yaralanmanın görülmemesi için izlenebilecek yolları değerlendirmek ve sporcuların aşil tendonu sakatlıkları sonrası sürecine ışık tutmaktır. Aşil tendonu gastrocnemius ve soleus kaslarının kalkaneus ile birleştiği yerde bulunan kalın ve güçlü bir tendondur. Yetersiz antrenman teknikleri, antrenman yoğunluğunda ani artışlar, uygun olmayan ayakkabılar, zemin ve biyomekanik faktörler yaralanmalarda etkilidir. Yaralanmaları arasında en yaygın görülen tendinopati ve rüptürdür. Yaralanmanın türüne ve bireysel faktörlere göre tedavi programı değişmektedir. Başlıca tedavi yöntemleri konservatif ve cerrahi tedavidir. Konservatif tedavi immobilizasyon, fizik tedavi, ortezleme ve steroid olmayan anti inflamatuar ilaçları içerir. Cerrahi sonrası rehabilitasyon ameliyat sonrası erken evre, orta evre, geç rehabilitasyon evresi ve spora dönüş evresi olmak üzere 4 evreden oluşur. Bu evrelerin rehabilitasyon planlaması cerrahinin boyutuna, bireysel faktörlere ve spor branşının gerekliliklerine göre değişiklik göstermektedir. Spora güvenli dönüşü kolaylaştırmak için genellikle güç, esneklik ve biyomekanik faktörlere yönelik özel egzersizler içeren kademeli ve ilerici bir rehabilitasyon programı uygulanmalıdır. Yaralanma sonrası spora dönüşte yaralanmanın tekrarını ve performansın düşüşünü önlemek için ağrı durumu, kas gücü, eklem hareket açıklığı, sıçrama ve koşma kapasitesi gibi kriterlerin değerlendirilmesi önemlidir.

Keywords

Abstract

The purpose of this review is to examine the existing literature on Achilles tendon injuries, which, despite being one of the strongest tendons in the human body, are among the most common injuries in athletes. The aim is to prevent the decline in an athlete's performance due to Achilles tendon injuries, evaluate ways to avoid re-injury, and shed light on the post-injury process for athletes. The Achilles tendon is a thick and strong tendon located where the gastrocnemius and soleus muscles meet the calcaneus. Injuries are influenced by inadequate training techniques, sudden increases in training intensity, improper footwear, surface and biomechanical factors. The most common injuries among them are tendinopathy and rupture. The treatment program varies depending on the type of injury and individual factors. The main treatment methods are conservative and surgical treatment. Conservative treatment includes immobilization, physical therapy, orthosis, and non-steroidal anti-inflammatory drugs. Post-surgical rehabilitation consists of four stages: early post-operative, mid-rehabilitation, late rehabilitation, and return to sports. The planning of these stages varies based on the extent of the surgery, individual factors, and the requirements of the sports discipline. To facilitate a safe return to sports, a gradual and progressive rehabilitation program, including specific exercises for strength, flexibility, and biomechanical factors, is often implemented. Evaluating criteria such as pain status, muscle strength, joint range of motion, jumping, and running capacity is important when returning to sports after an injury to prevent re-injury and performance decline.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics