8 HAFTALIK SELF-TALK VE İMGELEME ÇALIŞMALARININ DİKKAT PERFORMANSINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-3
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-11 13:03:21.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 12-22
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, profesyonel kadın futbolcularda 8 haftalık self talk( kendinle konuşma) ve imgeleme çalışmalarının dikkat becerilerini geliştirme derecesini ortaya koymaktır. Araştırma deneysel bir çalışmadır. Araştırma 2023 yılında Şanlıurfa ilinde yürütülmüş olup, araştırmanın çalışma grubunu Tff 3.liginde mücadele eden Şanlıurfa gençlik spora bağlı kadın futbolculardan belirlenmiştir.  15’i kontrol 15 i deney grubu olmak üzere toplam 30 sporcu oluşturmaktadır. Çalışmada 8 haftalık bir zihinsel beceri programı uygulanmıştır. Eğitim öncesinde ve sonrasında dikkat düzeylerini belirlemeye yönelik Bourdon dikkat testi uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre self-talk ve imgeleme becerileri geliştirme programı almış deney grubu futbolcuların almamış futbolculara göre dikkat toplama düzeyleri anlamlı olarak artmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to present the degree of developing the attention skills of  professional women football players’ eight-week self talk and imagery studies.The research is an experimental study.The research was conducted in 2023,Şanlıurfa,and the group of this research was chosen by the women players who compete in TFF 3.league,comitted to the Ministry of youth and sports.The research is made of total 30 sportmans,15 of whom are control group,and 15 of whom areexperimental  group.An 8 -week intellectual skill program was applied.The Bourdon attention test was applied to determine the attention degrees before and after the education.According to the results acquired by the research,the degree of attention grabbing of the experiment group  football players who took the self talk and imagination skills improvement program, has significantly increased when compared to the footballers who didnt take the program

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics