TWITTER’DA “ #SENŞAMPİYONOLACAKSIN” SÖYLEMİ VE FUTBOLA YÖNELİK BİR TREND TOPİC (TT) ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2023-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-12 08:48:53.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler Eğitimi
Number of pages: 100-114
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

TT kavramı twitter jargonunda trend topic kelimesinin kısaltması olarak kullanılmaktadır. Trend topic olma durumu sosyal medyada gündem oluşturmanın özel bir algoritması olarak tanımlanmaktadır. Hangi konunun TT listesinde yer alacağı, ülke gerçeklerine göre şekillenmektedir. Çünkü TT listeleri, sosyal medya kullanıcılarının yaşanan olaylara verdikleri toplumsal tepkiler sonrasında oluşmaktadır. Futbol, özellikle birleştirici gücü ve toplumla etkileşimi oldukça yüksek olan bir spor dalı olarak öne çıkmaktadır. Dolayısıyla sosyal medyada futbolla ilgili konuların nasıl bir atmosfer oluşturduğuna yönelik algı büyük önem arz etmektedir. Bu araştırmadaki amaç twitter ortamındaki “#SenŞampiyonOlacaksın” trend topiği ile ilgili twitter kullanıcılarının tweetlerini analiz etmektir. Bu bağlamda MAXQDA 2022 programı aracılığı ile twitter ortamından toplanan 352 tweet içerik analizi aracılığıyla çözümlenmiştir. Araştırmadaki sonuçlara göre “#hedef23”, “#galatasaray”, “#weargala” ve “#konsantrasyon” gibi hastaglar yüksek bir popülariteye sahiptir. Büyük Galatasaray Ailesi”, “Sen Şampiyon Olacaksın”, “MauroIcardi”, ve “Hedef23” gibi ibareler kelime bulutundaki en trend kelimeleri oluşturmaktadır. “#SenŞampiyonOlacaksın” trend topiğine yönelik duygu durumu genel olarak olumlu (%96)’ dur.  “#SenŞampiyonOlacaksın” TT’sine yönelik tweet trafiği genel olarak tweet (%24) ve Retweet (%71) şeklindeki içeriklerinden oluşmaktadır. Araştırma sonunda bir takım önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The concept of TT is used as an abbreviation of the word trend topic in twitter jargon. Being a trend topic is defined as a special algorithm for creating an agenda in social media. Which subject will be included in the TT list is shaped according to the realities of the country. Because TT lists are created after the social reactions of social media users to the events. Football stands out as a sport with a high unifying power and interaction with society.  Therefore, the perception of how football-related issues create an atmosphere in social media is of great importance. The purpose of this research is to analyze the tweets of twitter users related to the “#SenŞampiyonOlacak” trend topic in the twitter environment. In this context, 352 tweets collected from the twitter environment through the MAXQDA 2022 program were analyzed through content analysis. According to the results of the research, hashtags such as “#target23”, “#galatasaray2”, “#weargala” and “#concentration” have a high popularity. Phrases such as “Great Galatasaray Family”, “You Will Be Champion”, “MauroIcardi”, and “Target23” constitute the most trendy words in the word cloud. The mood for the trend topic “#SenŞampiyonOlacak” is generally positive (96%). The tweet traffic for “#SenŞampiyonOlacak” TT generally consists of tweets (24%) and Retweet (71%). At the end of the research, some suggestions were made.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics