BASKETBOLDA UYGULANAN FARKLI DAR ALAN OYUNLARINDAN ELDE EDİLEN GPS VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Author :  

Year-Number: 2023-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-11 09:49:18.0
Language : İngilizce
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 12-27
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma basketbolda uygulanan 3x3, 4x4 ve 5x5 yarı saha dar alan oyunlarından elde edilen iç yük ve dış yük parametrelerinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Aktif olarak basketbol oynayan 10 sporcu [(20,40±0,843  (yıl), boy uzunlukları 186±10,275 (cm), vücut ağırlıkları 76,90±8,319 (kg), spor yaşları 9,90±2,601 (yıl)] üniversite öğrencisi araştırmada çalışma grubuna dahil edilmiştir. Araştırma Helsinki Deklarasyonuna (2013) uygun olarak planlanmış ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Etik Kurulu onayı alınarak uygulanmıştır. Çalışma grubuna farklı günlerde aynı ısınma protokolü ile 3x3, 4x4 ve 5x5 formatlarında dar alan oyunu oynatılmıştır. Sporculardan oynanan oyun sırasında iç yük; Oyuncu Yükü (PL), Maksimum Kalp Atım Hızı (HRmax), Ortamala Kalp Atım Hızı (HRavg), Maksimum Hızlanma (Max. Velocity) ve Ortalama Hızlanma (Avg. Velocity), dış yük; kat edilen toplam mesafe (total distance) verileri alınmıştır. Veriler SPSS 22.0 (IBM) paket programı yardımıyla incelenmiştir. Verilerin analizinde One-Way Anova analizinde yararlanılmış ve veriler arasındaki farklılığın tespit edilmesi amacıyla LSD Post-Hoc analizi yapılmıştır. Veriler analiz edildiğinde değişkenler arasında 3x3, 4x4 ve 5x5 formatları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilememiştir (p>0,05). Sonuç olarak ortalama değerler üzerinden değerlendirme yapıldığında daha fazla toplam mesafe, oyuncu yükü ve ortalama hızlanma parametreleri elde etmek için 3x3 formatında, daha yüksek ortalama kalp atım hızı ve maksimum kalp atım hızı parametreleri için 4x4 formatında ve son olarak daha fazla maksimum hızlanma verisi elde edilmek istendiğinde 5x5 formatında eşleşmeler ile yarı saha dar alan oyunları antrenmanlara dahil edilebilir. 

Keywords

Abstract

This research was carried out to compare the internal load and external load parameters obtained from the 3x3, 4x4 and 5x5 half-court small-side games applied in basketball. 10 athletes who actively playing basketball [(20.40±0.843 (years), height 186±10.275 (cm), body weight 76.90±8.319 (kg), sports age 9.90±2.601 (years)] included in the study group. The research was planned in accordance with the Declaration of Helsinki (2013) and was carried out with the approval of Gazi University Ethics Commission. The study group played a small-side games in 3x3, 4x4 and 5x5 formats with the same warm-up protocol on different days. During small-side game played for internal load; Maximum Heart Rate (HRmax), Average Heart Rate (HRavg), and for external load; Player Load (PL), Total Distance (TD), Maximum Velocity and Average Acceleration data were taken from the athletes. The data were analysed using the SPSS 22.0 (IBM) package program. One-Way Anova analysis was used in the analysis of the data and LSD Post-Hoc analysis was performed to determine the difference between the data. When the data were analysed, no statistically significant difference was found between the 3x3, 4x4 and 5x5 formats among the variables (p>0,05). As a result, when evaluated on average values, in 3x3 format to get more overall distance, player load and average acceleration parameters, in 4x4 format for higher average heart rate and maximum heart rate parameters. Finally, when it is desired to obtain more maximum acceleration data, 5x5 format matches and half-court small-side games can be included in the training.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics