Fitness İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanımının Bireysel Performansa Etkisi

Author :  

Year-Number: 2023-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-11 10:03:03.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 34-46
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı fitness işletmelerindeki eğitmenlerin (i) iş amaçlı sosyal medya kullanımlarını ve bireysel performanslarını değerlendirerek; (ii) iş amaçlı sosyal medya kullanımlarının bireysel performanslarına etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ilindeki fitness işletmelerinde görev yapan toplam 174 egzersiz eğitmeni oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak ‘İş Amaçlı Sosyal Medya Kullanım Ölçeği’ ve “Bireysel Performans Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmanın sonucu olarak, geleneksel üyelik sistemi ile çalışan ve daha uzun süredir fitness işletmelerinde görev yapan egzersiz eğitmenlerinin bireysel performanslarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca, fitness işletmelerinde iş amaçlı sosyal medya kullanımı ile egzersiz eğitmenlerinin bireysel performansları arasındaki ilişkinin pozitif yönde ve düşük düzeyde olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to evaluate (i) the use of social media for business purposes and individual performances of trainers in fitness businesses; (ii) to examine the effect of social media use for business purposes on individual performance. The study group of the research consists of 174 exercise trainers working in fitness businesses in Ankara. In the study, "Business Social Media Usage Scale" and "Individual Performance Scale" were used as data collection tools. As a result of the study, it is seen that the individual performances of the exercise trainers who work with the traditional membership system and who have been working in fitness businesses for a longer period of time are higher. In addition, it is seen that the relationship between the use of social media for business purposes in fitness businesses and the individual performance of exercise trainers is positive and at a low level.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics