YAYIN SAHİBİ

Doç. Dr. Mehmet ILKIM

EDİTÖR

Doç. Dr. Mehdi DUYAN

EDİTÖR YARDIMCISI

Arş. Gör.Fatma ÖZOĞLU

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Öğr. Gör. Talip ÇELİK

Öğr. Gör. Oğuzhan BOZKURT