YAYIN SAHİBİ

Doç. Dr. Mehmet ILKIM

EDİTÖR

Doç. Dr. Mehdi DUYAN

EDİTÖR YARDIMCISI

Arş. Gör.Fatma ÖZOĞLU

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Öğr. Gör. Talip ÇELİK

Öğr. Gör. Oğuzhan BOZKURT

Articles from last issue